euproin-logo

Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE si Moldova: provocări și perspective”

Eveniment

Anii 2021-2022

Pe 31 martie 2022, s-a desfășurat Conferința Inernațională „Protecția proprietății intelectuale în era digitală”. Evenimentul a avut loc în format hibrid și a fost organizat de către Asociația de cultură juridică Henri Capitant Moldova, în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Associations in European Integration and Intellectual Property Protection Studies / EUPROIN, implementat cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, în cooperare cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). 

Obiectivul principal al Conferinței a fost de a stimula și consolida înțelegerea și conștientizarea cercetătorilor în domeniul dezvoltării protecției proprietății intelectuale (PI); să informeze și să conștientizeze reprezentanții organizațiilor neguvernamentale și funcționarii publici cu privire la importanța dezvoltării DPI în integrarea și creșterea economică; să analizeze realizările și problemele dezvoltării DPI în UE și Moldova etc.

La Conferință au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituțiilor de învățământ superior, ai organizațiilor de cercetare-dezvoltare și ai mediului de afaceri. În cadrul conferinței și-au prezentat rezultatele, cercetători din astfel de state precum: Franța, Marea Britanie, Elveția, Bulgaria, Romania, Republica Cehă, Polonia, Ukraina, Republica Moldova.

PROGRAMul conferinței popate fi accesat aici

Sesiunea Plenară a Conferinței a fost organizată fizic la sediul AGEPI, fiind deschisă de Dna Rodica Crudu, Dr., conf, univ (ASEM), coordonator proiect Jean Monnet EUPROIN, Dl. Eugeniu RUSU , Director General al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) – partener in implementarea proiectului EUPROIN și Dl Dorin CIMIL, Dr., președinte a AO Henri Capitant Republica Moldova.

Sesiunea plenară a fost distribuita LIVE pe canalul de Youtube al Proiectului EUPROIN. Înregistrarea video a sesiunii plenare poate fi vizualizată AICI – https://youtu.be/02p9FALMc5Y

În cadrul sesiunii plenare de asemenea a avut loc prezentarea de Carte DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE, Autori:  PLOTNIC Olesea, CRUDU Rodica, MOGOL Natalia, CIMIL Dorin , livrabil elaborat în cadrul proiectului EUPROIN:

Dupa amiază, discuțiile și dezbaterile în cadrul conferinței au fost organizate în trei paneluri:

– Protecția proprietății intelectuale în era digitală,

– Concurența și proprietatea intelectuală: interferențe și provocări în era digitală,

– Integrarea europeană și protecția proprietății intelectuale.

PANELUL I: PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE DIGITALE a fost moderat de Dr. Mirela MĂRCUȚ, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, România. Dna Mărcuț a deschis panelul cu o prezentare despre ”Modelarea spațiului digital. Directiva Uniunii Europene privind drepturile de autor” după care a oferit cuvîntul următorilor speakeri:

 • Deepfake – Drepturi de imagine în mediile sintetice, Dr. Aislinn O’CONNELL, Lector în drept, Universitatea Royal Holloway din Londra;
 • Creșterea și căderea drepturilor interpreților , Dr. Mathilde PAVIS, Dr., Lector principal în drept, Director LLB, Director adjunct al Educației Facultatea de Drept din Exeter, Universitatea din Exeter;
 • Conținutul drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul bazelor de date ale rețelelor sociale, Corina DODI, Universitatea KROK, Ucraina
 • Proprietatea intelectuală în economia digitală din Belarus, Darya LANDO, Universitatea de Stat din Belarus
 • Impactul forței majore asupra contractelor de proprietate intelectuală ,Olesea PLOTNIC, Lucia POPESCU, Academia de Studii Economice din Moldova
 • Recunoaștere facială și scanare amprentelor – printre cele mai avansate tehnologii de securitate pentru autentificare și autorizarea tranzacțiilor , Adriana OTEAN, Universitatea de Stat din Moldova 

PANELUL II :Concurența și proprietatea intelectuală: interferențe și provocări în era digitală, a fost moderat de Dr.Rodica CRUDU , coordonator proiect EUPROIN și de Dr.Enrico BONADIO, City Law School, City ,University of London.

Au fost propuse spre discuție teme care au valorificat tematica panelului, fiind prezentate de speakeri notorii naționali și internaționali , precum:

 • Brevete standard esențiale și legea concurenței: atingerea limitelor dreptului concurenței sau explorarea unor noi căi pentru a proteja concurența dinamică?, Dr. Beatriz Conde GALLEGO, Max Planck Institute for Innovation and Competition 
 • Aplicarea transfrontalieră a drepturilor de proprietate intelectuală în UE,  Dr. Oleksandr BULAYENKO, Centre for International Intellectual Property Studies, Université de Strasbourg (CEIPI) 
 • Proprietatea intelectuală ca bun public global – provocări contemporane de guvernare a PI , Ewa OSUCH-RAK, Warsaw School of Economics, Polonia
 • Internetul obiectelor și brevetele standard esențiale, Dr. Enrico BONADIO, the City Law School, City, University of London 
 • Protecția proprietății intelectuale în contextul reglementării publicității comparative în noua lege a publicității , Elena SEDLETCHI, Competition Council of the Republic of Moldova Iulian MORARU, Moldova State University

PANELUL III: Integrarea europeană și protecția proprietății intelectuale a fost moderat de către Dorin CIMIL, Dr., Președintele AO de Cultură Juridică Henri Capitant, Moldova  și Olesea PLOTNIC, Dr. hab., Secretar general al Asociației de Cultură Juridică Henri Capitant, Moldova, key-expert proiect EUPROIN.

Diversitatea speakerilor și subiectelor abordate au adăugat un plus valoare importanței Dreptului de Proprietate Intelectuală în întreaga lume. Panelul a fost onorat să prezinte speakeri precum:

 • Managementul proprietății intelectuale în România și integrarea în Uniunea Europeană, Florșntina CHIRODEA, Gabriela GOUDENHOOFT, Constantin – Vasile ȚOCA, University of Oradea, Romania 
 • Meta-probleme de proprietate intelectuală: provocările NFT-urilor și ale Metaversului,  Vincentiu DINE, University of Bucharest; Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 • Elemente distinctive ale protecţiei proprietăţii eccusoanelor mercenarilor, Igor SOROCEANU, Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Republica Moldova 
 • Garanții legale ale dreptului de autor și drepturilor conexe în perioada digitală, Olesea PLOTNIC, Valeria PRAPORSCIC, Academy of Economic Studies of Moldova 
 • Importanța protecției proprietății intelectuale în procesul de digitalizare a întreprinderilor mici și mijlocii Iulia INGLIS, Academia de Studii Economice din Moldova 
 • Impactul parcursului digital asupra dezvoltării legislației civile modernizate Dorin CIMIL, Universitatea de Stat din Moldova 
 • Aspecte legale privind protecției drepturilor consumatorilor Roman PASCARI, Academia de Studii Economice a Moldovei 
 • Nevoile adolescenților în era digitală și strategii folosite de adulți Alina Gabriela BĂIAȘU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Tematica conferinței și temele abordate în cadrul evenimentului au prezentat mare interes, înregistrând peste 90 de participanți. 

Mulțumiri alese aducem partenerilor proiectului EUPROIN: 

1) Agenția de Stat a Proprietății Intelectuale (AGEPI), care a asigurat speakeri în panelele conferinței

2) Ambasada Franței din Moldova și Alianța Franceză din Moldova pentru co-finanțarea AO Henri Capitant în implementarea proiectului.

Mulțmim tutror pentru contribuție la succesul conferinței și participare activă la dezbateri!

#euproin #jeanmonnet #erasmusplus #project #henricapitant #conference