euproin-logo

Seminar pentru tinerii din partea stăngă a râului Nistru “Uniunea Europeană și Protecția Proprietății Intelectale”, Tiraspol, 9 martie 2021

Astăzi, 9 martie 2021, a fost organizat un seminar cu genericul “Uniunea Europeană șu Protecția Proprietății Intelectale” pentru aprox. 30 de tineri din partea stângă a Nistrului. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Associations in  European Integration and Intellectual Property Protection Studies / E...

mai mult

Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE si Moldova: provocări și perspective”

Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE si Moldova: provocări și perspective” ,  a fost organizată în data de 20 August 2020 de către Asociația de cultură juridică Henri Capitant Moldova. Scopul Conferinței a fost  de a consolida înțelegerea și conștientizarea cercetătorilor din Moldova cu privire la dezvoltare...

mai mult

Webinar “Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes” 4 Iunie 2021

Astazi, 4 iunie 2021, a fost organizat atelierul “ROLUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ÎN DEZVOLTAREA UNEI AFACERI DE SUCCES “.  Acest eveniment a fost organizat online sub forma unui webinar de către Asociației de cultură juridică Henri Capitant Moldova în colaborare cu AGEPI și ODIMM, în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Associations...

mai mult
Activități
Activități
Activități

EuPROIN

Proiectul "Jean Monnet Support to Associations in European Integration and Intellectual Property Protection Studies" / EUPROIN, nr. ref. 611344-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-SUPPA este implementat in perioada 2019-2022 de către Asociația Obștească de Cultură Juridică Henri Capitant Moldova cu suportul Programului Erasmus + al Uniunii Europene.

Obiective și rezultate

Obiectivele proiectului EUPROIN:
 • Consolidarea capacității instituționale a Asociației de cultură juridică Henri Capitant și a partenerului principal al proiectului, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) pentru a deveni un multiplicator și punct de referință pentru punerea în aplicare a noului cadru al proprietății intelectuale cu principalele autorități de control din Moldova
 • Difuzarea de informații despre noul cadru de protecției a proprietății intelectuale către un public mai larg din Moldova (în special tinerii), cu accent pe noile instrumente de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în contextul integrării europene
 • Creșterea cooperării dintre diferite părți interesate din Moldova în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și consolidarea cooperării acestora pentru o economie europeană mai prosperă și durabilă; furnizarea mai eficientă a serviciilor publice; încurajarea dialogului dintre mediul academic și factorii de decizie
 • Sporirea vizibilității resurselor științifice și a rezultatelor cercetării în domeniul studiilor privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova
 • Îmbunătățirea înțelegerii în UE a problemelor și tendințelor reale de dezvoltare privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.
Rezultatele proiectului:
 • 3 conferințe internaționale privind protecția DPI
 • 3 seminarii de tineret
 • 3 ateliere de protecție DPI
 • 3 mese rotunde în ziua Mondial DPI
 • 2 vizite de studiu
 • Pagina web a proiectului
 • Broșuri tematice
 • 6 video-uri pe Canalul de YouTube al proiectului
 • 3 ediții de Policy Briefs
 • 1 carte „Dreptul Proprietății Intelectuale”

Activități

Webinar “Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes” 4 Iunie 2021

Astazi, 4 iunie 2021, a fost organizat atelierul “ROLUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ÎN DEZVOLTAREA UNEI AFACERI DE SUCCES “.  Acest eveniment a fost organizat online sub forma unui webinar de către Asociației de cultură juridică Henri Capitant Moldova în colaborare cu AGEPI și ODIMM, în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Associations in European Integration and Intellectual Property Protection Studies / EUPROIN, implementat cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Atelierul de lucru a fost dedicat mediului de afaceri și factorilor de decizie în domeniul proprietății intelectuale și are drept scop consolidarea, înțelegerea și conștientizarea rolului dezvo...

9 iunie 2021
Anii 2020-2021
mai mult
Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE și Moldova: provocări și perspective”, 12 Martie 2021

Vineri, 12 martie 2021, a fost organizată conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE și Moldova: provocări și perspective”. Acest eveniment reprezintă o activitate organizată în cadrul proiectului  Jean Monnet Support to Associations in European Integration and Intellectual Property Protection Studies / EUPROIN, proiect implementat de către Asociația de Cultură Juridică Henri Capitant Moldova cu suportul programului Erasmus + al Uniunii Europene. Scopul Conferinței a fost de a consolida înțelegerea și conștientizarea cercetătorilor din Moldova cu privire la dezvoltarea proprietății intelectuale; a informa și sensibiliza reprezentanții ONG-urilor, ...

24 martie 2021
Anii 2020-2021
mai mult
Seminar pentru tinerii din partea stăngă a râului Nistru “Uniunea Europeană și Protecția Proprietății Intelectale”, Tiraspol, 9 martie 2021

Astăzi, 9 martie 2021, a fost organizat un seminar cu genericul “Uniunea Europeană șu Protecția Proprietății Intelectale” pentru aprox. 30 de tineri din partea stângă a Nistrului. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Associations in  European Integration and Intellectual Property Protection Studies / EUPROIN, nr. ref. 611344-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-SUPPA, implementat de către AO de Cultură Juridică Henri Capitant, cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Acest seminar a fost organizat în colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol “Taras :evcenco”, care, în cadrul acestui eveniment, a fost reprezentată de către Dna Vla...

11 martie 2021
Anii 2020-2021
mai mult

Echipa noastră

Crudu Rodica

Coordonator al proiectului

Dr., conferențiar universitar, Decan al Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM),unde este profesor din 2004. Din 2014, deține titlul de profesor JeanMonnet, coordonează mai multor proiecte Jean Monnet în Moldova îndomeniulstudiilor de integrare europeană. Din august 2017 până în ianuarie 2018,a deținut o bursă Fulbright la American University din Washington D.C. EDUCAȚIE / DIPLOME • Doctor în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova • Licență în Relațiile Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova PUBLICAȚII A publicat peste 65 de publicații științifice. Articolele ei au apărut în: Eastern Journal of EuropeanStudies, Int. Journal of Internet Technology and Secured Transactions, Business Systems &E...

Plotnic Olesea

Key-expert

Dr.hab. Olesea Plotnic este profesor Jean Monnet și membru al proiectului EUPROIN. Deține licența de avocat, este mediator CEDR și arbitru. Are mai mult de 15 ani de experiență și predă în limba Română, Rusă, Engleză și Franceză. Este Secretar general al AO de Cultură Juridică „Henri Capitant” și membru al Laboratorului Internațional și European a Universității Nice Sophia Antipolis, (Franța), membru al Centrului de Cercetare a Universității Savoie Mont Blanc (Franța), Laureat al premiului municipal pentru tineret și știință în domeniul dreptului ( 2013), Diploma de laureat al Premiului special al Academiei de Științe a Moldovei pentru promovarea cercetărilor de jurisprudență națională în Franța (2014), Diploma Tânărului Savant al Anului 2014. EDUCAȚIE / DIPLOME • Doctor habili...

Cimil Dorin

Key-expert

Președinte al Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, doctor, conferențiar universitar  la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept. EDUCAȚIE / DIPLOME • 1998 – 2001 – studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moscova „M.V.Lomonosov”, calificare: doctor în drept privat. EXPERIENȚA 1996-2014 – aprofesat avocatura, la Biroul Asociat de Avocați „Facultatea de Drept” din Chișinău; membru al Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 2014- present  – șeful Biroului Asociat de Avocați ,, Parteneriat Academic pentru Justiție,,. 2012 – 2015 – formator în cadrul cursurilor de pregătire pentru judecători, Institutul Național de Justiție, de formare în administrarea insolvabilităților la Universitatea ,,Constantin Stere” din Chișinău și pentru nota...

Ciochina Elena

Asistent de proiect

Elena Ciochina este asistent în cadrul proiectului „Jean Monnet în Politicile UE pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor” / EU4CONS, magistru în economie, și doctorandă în domeniul dreptului privat. Elena Ciochina activează în calitate de asistent universitar la departamentul „Drept privat” al Academiei de Studii Economice din Moldova și la Colegiul Național de Comerț, specializată în etică profesională. Autor a mai mult de 10 articole științifice, atât în reviste naționale cât și internaționale. Activitățile de cercetare se referă în principal la dreptul european al afacerilor și la protecția consumatorilor în cadrul sistemului de asistență medicală. Este deținătoarea Bursei de Excelență a Guvernului pentru anul 2019 pentru performanțe remarcabile...

Coordonator al proiectului
Key-expert
Key-expert
Asistent de proiect

Contacte