euproin-logo

Echipa noastră

Crudu Rodica

Coordonator al proiectului

Dr., conferențiar universitar, Decan al Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM),unde este profesor din 2004. Din 2014, deține titlul de profesor JeanMonnet, coordonează mai multor proiecte Jean Monnet în Moldova îndomeniulstudiilor de integrare europeană. Din august 2017 până în ianuarie 2018,a deținut o bursă Fulbright la American University din Washington D.C.

EDUCAȚIE / DIPLOME
• Doctor în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova
• Licență în Relațiile Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova

PUBLICAȚII
A publicat peste 65 de publicații științifice. Articolele ei au apărut în: Eastern Journal of EuropeanStudies, Int. Journal of Internet Technology and Secured Transactions, Business Systems &Economics, Eastern European Journal of Regional Studies, Journal „Инновации”, StudiaUniversitatis Babeș-Bolyai Oeconomica, Economica, și altele.

DOMENIILE DE CERCETARE
Integrare europeană și politici ale UE, creștere economică, inovare, mediul de afaceri, ntreprenoriat, comerț internațional, proprietate intelectuală, etc

Plotnic Olesea

Key-expert

Dr.hab. Olesea Plotnic este profesor Jean Monnet și membru al proiectului EUPROIN. Deține licența de avocat, este mediator CEDR și arbitru. Are mai mult de 15 ani de experiență și predă în limba Română, Rusă, Engleză și Franceză. Este Secretar general al AO de Cultură Juridică „Henri Capitant” și membru al Laboratorului Internațional și European a Universității Nice Sophia Antipolis, (Franța), membru al Centrului de Cercetare a Universității Savoie Mont Blanc (Franța), Laureat al premiului municipal pentru tineret și știință în domeniul dreptului ( 2013), Diploma de laureat al Premiului special al Academiei de Științe a Moldovei pentru promovarea cercetărilor de jurisprudență națională în Franța (2014), Diploma Tânărului Savant al Anului 2014.

EDUCAȚIE / DIPLOME
• Doctor habilitat în drept, Universitatea Grenoble din Franta
• Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova
• Master în Dreptul Afacerilor, Universitatea Paris 1 Sorbonne din Franța
• Master în drept public, Universitatea de Stat din Moldova
• Licenta în drept, Universitatea de Stat din Moldova

DOMENIILE DE CERCETARE
Dreptul european al afacerilor, Dreptul protecției consumatorilor, Dreptul internațional privat, Proprietatea intelectuală, etc.

Cimil Dorin

Key-expert

Președinte al Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, doctor, conferențiar universitar  la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.

EDUCAȚIE / DIPLOME
• 1998 – 2001 – studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moscova „M.V.Lomonosov”, calificare: doctor în drept privat.

EXPERIENȚA
1996-2014 – aprofesat avocatura, la Biroul Asociat de Avocați „Facultatea de Drept” din Chișinău; membru al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
2014- present  – șeful Biroului Asociat de Avocați ,, Parteneriat Academic pentru Justiție,,.
2012 – 2015 – formator în cadrul cursurilor de pregătire pentru judecători, Institutul Național de Justiție, de formare în administrarea insolvabilităților la Universitatea ,,Constantin Stere” din Chișinău și pentru notari – Uniunea Notarilor din Republica Moldova, Chișinău.

Dl Cimil este membru al următoarelor instituții naționale/internaționale:
– Consiliul ştiinţific al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
– Președinte al Asociației obștești de cultură juridică „Henri Capitant”;
– Profesor invitat al Facultății de Drept, Universitatea București.

Ciochina Elena

Asistent de proiect

Elena Ciochina este asistent în cadrul proiectului „Jean Monnet în Politicile UE pentru protecția intereselor economice ale consumatorilor” / EU4CONS, magistru în economie, și doctorandă în domeniul dreptului privat. Elena Ciochina activează în calitate de asistent universitar la departamentul „Drept privat” al Academiei de Studii Economice din Moldova și la Colegiul Național de Comerț, specializată în etică profesională.

Autor a mai mult de 10 articole științifice, atât în reviste naționale cât și internaționale. Activitățile de cercetare se referă în principal la dreptul european al afacerilor și la protecția consumatorilor în cadrul sistemului de asistență medicală. Este deținătoarea Bursei de Excelență a Guvernului pentru anul 2019 pentru performanțe remarcabile în studii de doctorat.

Absolventa programului de mobilitate în studii doctorale Erasmus + (Spania, Pamplona, UPNA). Cenzor în cadrul Asociației de Cultură Juridica „Henri Capitant”. Profesoară de limba engleză pentru toate nivelele, deținătoare a certificatului internațional TOEFL IBT.